Jak odstąpić od kredytu samochodowego?

Zaciągnąłeś kredyt samochodowy, ale decyzja ta po namyśle okazała się zbyt pochopna? Czy w takim przypadku można odstąpić od kredytu?

Na początek zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kredyt samochodowy. To nic innego jak kredyt celowy przeznaczony na zakup pojazdu. Przy czym nie musi być to tylko zakup samochodu, możemy kupić również kamper, maszyny budowlane, rolnicze, jak również łodzie motorowe. Kredyt można zaciągnąć zarówno na pojazd nowy, jak i używany. Jednak w tym drugim przypadku, bank może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dotyczące wieku pojazdu. Wymienić możemy trzy rodzaje kredytów samochodowych: kredyt standardowy, jednoratowy i balonowy. Pierwszy z nich polega na regularnej spłacie takich samych rat, w przypadku kredytu jednoratowego w pierwszej kolejności dokonujemy wysokiej wpłaty własnej, następnie za jakiś czas spłacamy drugą część wartości pojazdu. Jeśli zaś chodzi o kredyt balonowy, to cechują go dość niskie raty, poza ostatnią ratą, która jest najwyższa, przy czym możemy ją spłacić i wykupić w ten sposób samochód, lub oddać aktualnie kredytowany samochód kredytodawcy, a zyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na pierwszą ratę na nowy samochód. Załóżmy jednak, że podjęliśmy złą decyzję i chcemy zrezygnować z kredytu, jak wtedy postąpić?

Podobnie jak w przypadku innych produktów bankowych, również w przypadku kredytu samochodowego możemy z niego zrezygnować. Aby odstąpić od umowy kredytu, musimy złożyć do banku odpowiedni wniosek, który znajdziemy na stronie banku. Jest to oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy kredytowej. Zazwyczaj dokument taki zawiera dane z naszego dowodu osobistego, numer umowy kredytowej oraz dane adresowe. Wskazujemy też numer rachunku bankowego, na który bank ma zwrócić pieniądze. Nie mylmy jednak rozwiązania umowy kredytowej i wypowiedzenia umowy kredytowej z odstąpieniem od niej. Rozwiązanie umowy kredytowej następuje wskutek porozumienia stron, można dokonać go w zasadzie w każdym momencie okresu spłaty, jeśli oczywiście obie ze stron się na to zgodzą. Wypowiedzenie umowy natomiast polega na jednostronnym wypowiedzeniu, możliwe jest w każdej chwili, ale jest to wypowiedzenie jednostronne i może wiązać się z dużymi kosztami. Jeśli zaś chodzi o odstąpienie od umowy, to możemy dokonać go w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy. Przy czym należy zaznaczyć, że wartość takiego zobowiązania nie może przekraczać 255 550 złotych. Od umowy odstąpić możemy bez podania przyczyny. Jeśli zachowamy wszelkie procedury, odstąpienie nie powinno wiązać się z dodatkowymi opłatami. Jedyne, o czym musimy pamiętać to konieczność uregulowania odsetek za okres, w którym korzystaliśmy z udzielonego kredytu. Pieniądze, które zostały udzielone na zakup pojazdu, powinny zostać zwrócone w przeciągu 30 dni, od złożenia oświadczenia odstąpienia od kredytu. W przeciwnym razie za każdy dzień zwłoki bank może naliczać odsetki. Nie są one co prawda przesadnie wysokie, ale i tak nie warto ryzykować. Jeśli środki trafiają bezpośrednio na konto sprzedawcy, czyli np. dealera samochodowego, to po otrzymaniu kopii oświadczenia jest on zobowiązany zwrócić pieniądze do banku.

Co ciekawe, wypowiedzenie umowy kredytowej może nastąpić również ze strony banku, dzieje się tak w przypadku niedotrzymania albo naruszenia warunków udzielenia kredytu przez kredytobiorcę. Na przykład wtedy, gdy opóźniamy się ze spłatą ustalonych rat. Warunki wypowiedzenia umowy z jednej i drugiej strony powinny znajdować się w umowie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.